دانلود رایگان


دانلود پروژه پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 پژوهش کامل در حوزه برق ،الکترونیک و مخابرات می باشد و در 5 فصل تنظیم شده است.

دانلود رایگان
دانلود پروژه پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728پروژه پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 پژوهش کامل در حوزه برق ،الکترونیک و مخابرات می باشد و در 5 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 85 صفحه برای رشته های مهندسی برق ،الکترونیک و مخابرات در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.
امروزه در عصر ارتباطات و گسترش روزافزون استفاده از شبكه هاي تلفن ،موبايل و اينترنت در جهان ومحدوديت پهناي باند در شبكه هاي مخابراتي ، كدينگ و فشرده سازي صحبت امري اجتناب ناپذير است. در چند دهه اخير روشهاي كدينگ مختلفي پديدآمده اند ولي بهترين و پركاربردترين آنها كدك هاي آناليزباسنتز هستند كه توسط Atal & Remedeدر سال 1982 معرفي شدند . اخيرا مناسبترين الگوريتم براي كدينگ صحبت با كيفيت خوب در نرخ بيت هاي پائين و زير 16 kbps ، روش پيشگويي خطي باتحريك كد مي باشد كه در سال 1985 توسط Schroeder & Atal معرفي شد و تا كنون چندين استاندارد مهم كدينگ صحبت بر اساس CELP تعريف شده اند .
در سال 1988 CCITT برنامه اي براي استانداردسازي يك كدك 16 kbps با تاخيراندك و كيفيت بالا در برابر خطاهاي كانال آغاز نمود و براي آن كاربردهاي زيادي همچون شبكه PSTN ،ISDN ،تلفن تصويري و غيره در نظر گرفت . اين كدك در سال 1992 توسط Chen et al. تحت عنوان LD-CELP معرفي شد و بصورت استاندارد G.728 در آمد و در سال 1994 مشخصات مميز ثابت اين كدك توسط ITU ارائه شد. با توجه به كيفيت بالاي اين كدك كه در آن صحبت سنتزشده از صحبت اوليه تقريبا غيرقابل تشخيص است و كاربردهاي آن در شبكه هاي تلفن و اينترنت و ماهواره اي در اين گزارش به پياده سازي اين كدك مي پردازيم .
در فصل اول به معرفي وآناليز سيگنال صحبت پرداخته مي شود و در فصل دوم روش ها و استانداردهاي كدينگ بيان مي شوند . در فصل سوم كدك LD-CELP را بيشتر بررسي مي كنيم و در فصل چهارم شبيه سازي مميز ثابت الگوريتم به زبان C را بيان مي نمائيم. ودر پايان در فصل 5 به نحوه پياده سازي بلادرنگ كدكG.728 بر روي پردازنده TMS320C5402 مي پردازيم.
فهرست مطالب فصل اول ، بررسي و مدل سازي سيگنال صحبت 1-1-معرفي سيگنال صحبت... 3 1-2. مدل سازي پيشگويي خطي.. 5 1-3- پنجره كردن سيگنال صحبت... 5 1-4- پيش تاكيد سيگنال صحبت... 7 1-5- تخمين پارامترهاي LPC.. 7 فصل دوم ، روش ها و استاندارهاي كدينگ صحبت 2-1- مقدمه. 12 2-2-روش هاي كدينگ.... 12 2-3- كدرهاي شكل موج.. 14 2-4- كدرهاي صوتي.. 14 2-5- كدرهاي مختلط... 15 فصل سوم ، كدر كم تاخير LD-CELP 3-1- مقدمه. 25 3-2- بررسي كدر كم تاخير LD-CELP. 26 3-3-LPC معكوس مرتبه بالا. 28 3-4- فيلتر وزني شنيداري.. 31 3-5- ساختار كتاب كد. 31 3-6- پست فيلتر. 31 فصل چهارم ، شبيه سازي مميزثابت الگوريتم به زبان C 4-1- مقدمه. 35 4-2- ويژگي هاي برنامه نويسي مميز ثابت... 35 4-2-1- نمايش اعداد. 35 4-2-2- عمليات حسابي.. 36 4-3- ساده سازي محاسبات الگوريتم.. 37 4-4- محاسبه لگاريتم معكوس.... 41 4-5- روند نماي برنامه. 42 4-6- اينكدر45 4-7- ديكدر49 فصل پنجم ، پياده سازي الگوريتم بر رويDSP 5-1- مقدمه. 55 5-2- مروري بر پياده سازي بلادرنگ.... 55 5-3- چيپ هاي DSP. 56 5-4- DSP هاي مميز ثابت... 57 5-5- مروري بر DSP هاي خانواده TMS320. 57 5-6- معرفي سري TMS320C54X.. 58 5-7- توسعه برنامه بلادرنگ.... 59 5-8- اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK.. 59 5-9- بکارگيری ابزارهای توسعه نرم افزار61 5-10- استفاده از نرم افزارCCS. 62 5-11- برنامه نويسي اسمبلي بصورت دستي.. 65 5-12- نتايج پياده سازی.. 67 5-13- نتيجه گيري و پيشنهاد. 69 5-14- ضمائم.. 70 منابع.. 77 فهرست شکل ها و جدول ها شكل (1-1) : مقايسه اصوات باواك و بي واك. (الف)و(ب) : باواك ، (ج)و(د) : بي واك... 4 شكل (1-2): مدل توليد صحبت در LPC.. 5 شكل (1-3) : قسمت بندي سيگنال صحبت... 6 شكل (1-4): نمايش چند پنجره معروف... 6 شكل (1-5) : پوشش طيفي نمونه اصوات باواك... 7 شكل (2-1) : مقا يسه كيفيت صحبت روش هاي كدينگ صحبت... 13 جدول (2-1): استاندارد هاي كدينگ صحبت... 14 شكل (2-2) : مدل توليد صحبت دركدرهاي صوتي.. 15 شكل(2-3) بلوك دياگرام يك كدر زير باندي نمونه. 16 شكل (2-4) : بلوك دياگرام يك كدر تبديل تطبيقي.. 17 شكل (2-5) : بلوك دياگرام كدر پيشگويي تطبيقي.. 18 شكل (2-6) : بلوك دياگرام كدر RELP. 19 شكل (2-7) : بلوك دياگرام MPLPC استفاده شده در Skyphone. 21 شكل ( 2-8) : بلوك دياگرام كدر LD-CELP. 23 جدول (3-1) : شرايط CCITT براي كدر 16 kbps26 شكل (3-1) : بلوك دياگرام ساده شده 16kbps LD-CELP. 27 شكل (3-2) : طرح اينكدر LD-CELP. 28 شكل(3-3): پنجره مختلط... 29 شكل (3-4) : طرح بلوكي پست فيلتر. 32 شكل(4-1) : تطبيق دهنده بهره39 جدول (4-1) : متغيرهای برنامه. 43 جدول (4-2): بلوک های برنامه. 44 جدول (4-3): بلوک های برنامه. 45 شكل(4-2): روندنماي اينكدر47 شكل(4-3): روندنماي اينكدر48 شكل(4-4): روندنماي اينكدر49 شكل(4-5) : روندنماي ديكدر51 شكل(4-6): روندنماي ديكدر52 شكل(4-7): روندنماي ديكدر53 شكل (5-1) : رنج ديناميك در DSP هاي مميز ثابت و مميز شناور57 شكل(5-2) : DSP های خانواده TMS320. 58 شکل(5-3) : طرح بلوکی C5402 DSK.. 60 شکل (5-4) : دياگرام توسعه نرم افزاری TMS320C54x. 61 شکل (5-5): خروجی Profiler نرم افزار CCS. 63 شکل(5-6): روند کمپايل يک فايل.. 64 شكل (5-7):خروجی Profiler در حالت استفاده از Optimizer65 شکل(5-8) : نتايج برنامه نويسی دستی.. 66 شکل (5-9) : مقايسه صحبت ورودی(بالا) و صحبت سنتز شده (پايين) در شبيه سازی.. 68 شکل (5-10) : مقايسه صحبت ورودی(بالا) و صحبت سنتز شده (پايين) در DSP. 68 جدول (5-1)69 جدول (5-2)69

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود پروژه


پایان نامه


بلادرنگ


استاندارد G.728


سيگنال صحبت


كدينگ صحبت


كدر كم تاخير


زبان C


شبيه سازي مميزثابت الگوريتم


DSP


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


574 تحلیل حساسیت غیر خطی قابهای بتنی با تركیب

پاورپوینت در مورد هیدرو موتور.

استاندارحسابداری صورت‌ جريان‌ وجوه نقد

طراحی و نقشه کلی دستگاه کویل باز کن Uncoiler Assembly

تحقیق درباره ساخت پيزوالكتريك فلزي با استفاده از

دانلود رایگان کتاب تست نفوذ با کالی لینوکس PWK

مديريت ارتباط با مشتري و تدوين برنامه بهينه CRM

طرح تجیهی تولید انواع کاغذ تایپ لاینر

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض

بررسي اثر چند نوع فرمولاسيون باکتري سودوموناس