دانلود رایگان


انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد اسلاید : 17 انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی ژان ژاک روسومعلم بزرگ فرانسوی می گوید:

دانلود رایگان
انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلیفرمت فایل: پاورپوینت - powerpoint,
( -- قابل ویرایش )
انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی ژان ژاک روسومعلم بزرگ فرانسوی می گوید: معلم خوب کسی نیست که بیشترین چیزها را در کمترین زمان آموزش می دهد، بلکه آن کسی است که شوق آموختن و فهمیدن را در در دانش آموزان ایجاد می کند. علاقه و انگیزه سائقی است که شخص را بسوی هدفی می راند. انواع انگیزة تحصیلی الف: طبقه بندی انگیزة تحصیلی از نظر اهداف: 1- انگیزة تحصیلی بیرونی: بعضی از دانش آموزان برای رسیدن به پاداش های بیرونی مثل نمرات خوب برانگیخته می شوند. استفادة نابجا و تأکید بر این شیوه ممکن است پیامدهای منفی زیادی داشته باشد. عوامل انگیزة تحصیلی بیرونی: - تقویت مثبت بیرونی - کسب موقعیت شغلی خوب - تأیید بزرگسالان - تحسین - ترس از انزوا و تنهایی یا ترس از تنبیه - احترام و توجه - توجه دلسوزانه یا حمایت عاطفی - احترام اجتماعی یا خانوادگی - ترس از محرومیت یا اخراج از مدرسه 2- انگیزة تحصیلی درونی: ارضای نیازهای درونی و اطلاعات و باورهای آموخته شدة دانش آموز دربارة خود نقش اساسی در یادگیری و انگیزة تحصیلی او دارد . مثل من در ریاضیات قوی نیستم“ عوامل انگیزة تحصیلی درونی: - خود پندارة مثبت - کنجکاوی و علاقه - خودگردانی و خود مختاری - ترجیح فعالیت های چالش انگیز - ارزشمندی فردی (شایستگی تحصیلی) - شناسایی و انتخاب ب: طبقه بندی انگیزه ها از نظر کیفیت: 1- انگیزه های تحصیلی خوشایند: مثل قبول شدن در دانشگاه، احساس رضایتمندی درونی ، کسب موقعیت اجتماعی و ... 2- انگیزه های تحصیلی ناخوشایند: مثل فرار از تنبیه شدن، ترس از طرد شدن توسط خانواده و جامعه و ... ج: طبقه بندی انگیزة تحصیلی از نظر مدت: اثرات بی انگیزگی تحصیلی منابع بی انگیزگی تحصیلی راههای افزایش انگیزه تحصیلی : 1-نظام ارتباطی : داشتن روابط حسنه و توام با درک متقابل از طرف معلم و مسئولان مدرسه فضایی را ایجاد می کندکه دانش آموز ضمن احساس تعلق و امنیت عاطفی در مدرسه ، نسبت به اهداف آموزشی نیز متعهد می گردد. 2- مهارتهای مقابله ای بیرونی : الف : حمایتهای اجتماعی ب : متناسب نمودن تکالیف با نیازها،علایق و اهداف شخصی دانش آموزان. ج : آگاه سازی دانش آموزان با فرایندهای تفکر خویش د : انجام صحیح هدایت تحصیلی ذ: کمک به دانش آموزان در انتخاب اهداف درست تحصیلی ر:آموزش مهارت های تحصیلی ز: آموزش مهارتهای ارتباطی به معلمان و سایر کارکنان مدرسه 3- مهارتهای مقابله ای درونی : الف : تعیین هدف ب : مرتبط کردن هدف با علایق فرد ج : قبول خطر تحصیلی د : برنامه ریزی تحصیلی ه:مشاوره تحصیلی و: خود تنظیمی تحصیلی ز:اعتقادات مذهبی 4- تا جای ممکن تکالیف آسان شود تا با تلاش متعارف و معمول از عهده ی انجام آن برآید. چنانچه پیش نیاز شناسایی شود حرکت از معلوم به مجهول موجب یادگیری بهتر و عمیق تر می شود. البته مطالب خیلی آسان انگیزه ایجاد نمی کند. به نظر پیاژه مطالب باید تازگی معتدل داشته باشد یعنی نه زیاد پیچیده نه زیادآسان. به نظر آزوبل: معلم بهتر است ابتدا جبران عقب ماندگی ها یعنی معنی دار کردن مطالب و مفاهیم را داشته باشد. این یک اقدام منطقی برای معلم می تواند باشد از طریق تکالیف منزل ، کمک از همکلاسی ها ، کتب غیر درسی ، مجلات و روزنامه ها و . . . 5- انتظار موفقیت را باید با افزودن تجارب موفق افزایش داد. 6- با به کارگیری استراتژی های آموزشی خاصی که معیارهای موفقیت را به طور روشن بیان می کنند، می توان انتظار موفقیت را در یادگیرندگان تقویت کرد.از جمله ی این استراتژی های آموزشی، بیان اهداف به صورتی دقیق و رفتاری است که در آن شرایط، معیار و رفتار عملکرد به صورتی روشن معین می گردد و در نتیجه ی آن یادگیرنده تکلیف خود را دقیقا می داند و در ابهام قرار نمی گیرد. 7- با ارائه ی بازخورد های مناسب می توان کمک کرد تا یادگیرنده موفقیت را ناشی از کوشش و توانایی فردی تلقی نماید . 8- با ارائه و آموزش روش های کنترل موفقیت می توان انتظار موفقیت را در یادگیرنده تقویت نمود. آموزش شیوه های کاربردی مانند ، کنترل احساس شکست و یا موفقیت ، روشهای درست مطالعه، چگونگی استفاده از منابع انسانی و غیر انساني، برنامه ریزی تحصیلی و تمام روشهایی که موجب موفقیت در جنبه های گوناگون مربوط به تحصیل می شوند، می تواند در رسیدن به موفقیت،بسیار راهگشا باشد. 9- برای ایجاد و حفظ رضایت درونی مانند رضایت ناشی از دستیابی به هدف و یادگیری باید از تشویق ها، جوایز و نتایج مطلوبی که طبیعتا از انجام کار بدست می آید، استفاده کرد. بهتر است این تشویق ها غیر منتظره و غیر قراردادی باشد و لازم است بازخوردهای مورد نیاز در مورد میزان درستی و یا نادرستی عملکرد و تشویق های مطلوب بلافاصله پس از ارائه ی عملکرد که از کارایی مطلوبی برخوردار است، در نظر گرفته شود تا رضایت درونی مناسب ایجاد و تقویت گردد. 10- برای برانگیختن نیاز به قدرت در یادگیرندگان باید امکان انتخاب، قبول مسئولیت و تاثیرات متقابل را برای آنان فراهم کرد. 11-افزایش انگیزه :اگریادگیرنده دستیابی به اهدافی را مقدمه ی رسیدن به اهداف آتی خود تلقی کند. 12-افزایش انگیزه : اگر موضوع آموزش از نظر ارزش های اجتماعی حاکم تایید شود. از ابتدا یی ترین لوازم و مقتضیات یادگیری ،توجه،علاقه و رغبت به آموزش است. در این زمینه کلر روشهایی را برای ایجاد علاقه در فراگیر پیشنهاد می کند. 13- از پدیده های بدیع، ناهماهنگ و متضاد و متناقض استفاده کنید. ایجاد تغییر ناگهانی در وضع موجود توجه یادگیرنده را بر می انگیزد. 14- در موضوعات صرفاً نظری یا عملی به منظور افزودن عناصر عاطفی و احساسی از نقل قولها و سرگذشتهای کوتاه استفاده نمایید. 15- علاوه برموضوعات آشنا که دانش آموزان از آن اطلاع دارند از موضوعات نا آشنا و غیر منتظره نیز استفاده شود. 16-از تمثیل هایی به منظور تبیین مسائل نا آشنا و نمایش جنبه های عجیب مسائل آشنا استفاده نمایید.(مثال ها از آن دسته انتخاب شود که برای یادگیرندگان قابل لمس و کاربردی باشد و به زندگی و فعالیتهای آنان مربوط باشد.) 17-برای افزایش کنجکاوی روند طرح سوال و تحقیق را دنبال کنید. معلم می تواند هر جا که احساس می کند علاقه ی دانش آموزان نسبت به محتوا کمتر از حد لازم است، با استفاده از روش تدریس حل مسئله و پرسش و پاسخ این کمبود را جبران نماید. 18-وجود نقص یا ابهام در مطالب. انسانها بدلیل دارا بودن غریزه ی کنجکاوی و جستجو گری برای رفع ابهامات و موارد نا معین، مشتاقانه درصدد یافتن پاسخ پرسش ها و رفع ابهامات بر آمده و چون خود به جستجو و فعالیت اقدام می کنند، از این عمل نیز احساس لذت می کنند. 19-موفقیت ها و شکست ها به میزان تلاش یادگیرنده نسبت داده شود نه به کل شخصیت و هویت یادگیرنده . 20-سعی شود به جای استفاده از یکی از حواس (شنوایی) از تعداد بیشتری از حواسها استفاده شود. در کنار روش گفتاری و توضیحات شفاهی ،از روشهای کارگاهی و عملی ،ترسیم طرح و تصویر ،تصویر خوانی ، بحث و تحقیق فردی و گروهی و سایر روشهای یادگیری و رسانه های آموزشی نیز استفاده شود. 21-در بسیاری از موارد دانش آموزان و دانشجویان می توانند کمک های موثری در تهیه مطالب و ارائه آن به کلاس و گردش کار آن به معلم بنمایند این فعالیتها دارای گوناگونی منافع برای تمام اعضای کلاس و آموزشگاه است . 22-یکی از موارد اساسی در ایجاد انگیزه در یادگیرندگان داشتن دیدگاه تلفیقی است . چنانچه معلم زیست شناسی ،اشعار فارسی را بداند و به موقع به کار ببرد،از جامعه شناسی سر در بیاورد و از روانشناسی آگاه باشد و همه ی اینها را به طرز مناسب تلفیق نموده و به موقع در کلاس مورد استفاده قرار دهد، دانش آموزان با انگیزه ی بیشتری در کلاس حضور خواهند یافت . 23-دانایی و تسلط علمی معلم در کنار تعادل اخلاقی، روانی و رفتاری وی می تواند کمک بسیاری در ایجاد و تقویت انگیزه در یادگیرندگان باشد.یکی از جنبه های مهم برای معلم دارابودن انگیزه و نگرش مثبت نسبت علم، یادگیرنده (دانش آموز ) و حرفه ی تدریس است . 24-برخورد انسانی با یادگیرنده و رعایت شان انسانی وی می تواند علاوه بر ایجاد و تقویت انگیزه، نگرش های مثبتی را در وی ایجاد و گسترش دهد که برای زندگی امروز و فردای وی از ضروریات است و موجب میشود پیشرفتهای خاصی نصیب او شده و موانع بسیاری را از میان بردارد. 25-تکالیف،متنوع و غیر تکراری، جالب، کاربردی و مبتنی بر نیاز واقعی بوده و همچنین یادگیرنده را به چالش و فعالیت ذهنی و عملی وادارد. گروه معلمان هم پایه یا هم رشته می توانند چنین تکالیفی را در گروههای آموزشی مختلف طرح نمایند. رعایت تفاوتهای فردی در تعیین تکالیف بسیار مهم است . 26- در صورت امکان فرصتی را برای بحث های آزاد و خودمانی در نظر بگیریم . با طرح پیشنهادها، گلایه ها و انتقادات به شکل کتبی و بدون نام هم می توان بسیاری از خواسته ها و نیازها را دریافت نمود. 27-ایجاد یک جو نسبتا آزاد که در آن بتوان نیازها و خواسته های اساسی را دریافت کرد. یکی از این موارد طرح پرسش برای یادگیری بهتر و رفع ابهام است که در صورت وجود یک جو امن و آرام قابل اجرا خواهد بود. 28- برای تلاش فرد به عنوان یک فعالیت مطلوب ارزش قائل شویم و فقط به نتیجه ،پایان کارو نمره توجه نداشته باشیم. بهتر است بیشتر فرایند محور باشیم و در کنار آن ،نتیجه هم مد نظرقرار گیرد. 29- توصيه پيش مطالعه و پس مطالعه به دانش آموزان: پيش مطالعه: مطالعه اجمالي دروسي كه هنوز تدريس نشده است. در منزل. البته اگر با طرح سؤال همراه باشد بهتر است. پس مطالعه: مرور اجمالي دروسي كه تازه تدريس شده است بلافاصله پس از رسيدن به منزل. البته اگر سعي در پاسخ به سؤالاتي كه در پيش مطالعه طرح شده بود شود بهتر است. 30- استفاده از نمونه سؤالات امتحاني: در صورتي كه دانش آموزان قبل و بعد از مطالعه تعدادي از نمونه سؤالات امتحاني سالهاي گذشته را مطالعه كنند كمك مي كند تا بتوانند نوع سؤالات را پيش بيني كنند. 31- تصحيح نگرش دانش آموزان به كسب موفقيت در نتيجه تحصيل. بحث فارغ التحصيلان بيكار محدود بودن بازار كار عدم آشنايي با مهارتهاي اشتغال عدم تطابق نيازهاي جامعه با ظرفيت رشته هاي دانشگاهي ناكارآمد بودن فرايند تحصيل
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحقیق درمورد،پاورپوینت درمورد،پروژه درسی،پروژه دانشگاهی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت بتن ریزی زیر آب

شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم

تحقیق درباره بختياري ها

تحقیق درباره لاله هاي آسماني شهيد كيست

تحقیق ليتوگرافي تصويربرداري

چارچوب تحليلي روابط خارجي ايران و روسيه

مقاله درباره بررسي شيوه هاي مديريت و رهبري منابع

طراحی و شبیه سازی ویلچر ، در نرم افزار کتیا

اثر فاصله کاشت و مدیریت علف های هرز بر عملکرد و

پاورپوینت مقایسه پارادایم نوآوری بسته و