دانلود رایگان


بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در سال 1386 و ارائه راهبردهای مقابله با آنها 228 ص
مقدمه
بيان مسئله:
اهميت و ضرورت تحقيق:
اهداف تحقيق:
پيشينة تحقيق:
سؤالات تحقيق:
روش تحقيق:
روش جمع آوري اطلاعات:
  1. براي مرور تحقيقات مرتبط، مطالعه نظريات و الگوهاي عمليات رواني، و تدوين بخش تئوريك از روش كتابخانه اي استفاده شده است.
  2. جمع آوری اطلاعات سايت هاي اينترنتي ، بررسي اخبار و برنامه هاي راديو و تلوزيون هاي ماهواره اي بيگانه و روزنامه ها نیز جهت تهیه محتوای مورد بررسی صورت گرفته است.
  3. روش نظرخواهي كارشناسي : جهت جمع آوري نظريات، ديدگاهها و تحليل هاي كارشناسان و صاحبنظران عمليات رواني در راستای كشف راهبردهاي عمليات رواني خودي در امور مربوط به جوانان، از روش مذکور استفاده شده است.
جامعه آماري و نمونة تحقيق (روش نمونه گيري ذكر شود):


ابزار اندازه گيري (روايي و اعتبار ابزار ذكر شود):
روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات و مدل هاي آماري مورد استفاده:
تعريف مفاهيم
شرح خدمات گزارش

مقدمه
بخش اول
عملیات روانی و تهديدات عليه جوانان در نگاه مقام معظم رهبري
بخش دوم : تعاریف و مفاهیم نظری
عمليات رواني:
عمليات رواني عبارت است از استفاده دقيق و طراحي شده از تبليغات و ساير امكانات به منظور تأثيرگذاري بر افكار، احساسات، تمايلات و رفتار گروههاي دوست، دشمن و بيطرف، براي دستيابي به اهداف ملي. عمليات رواني داراي دوبعد است: 1- ماهيت و منطق دروني كه عبارت است از تلاش براي تأثيرگذاري بر افكار، احساسات، تمايلات و نهايتاً رفتار، با استفاده از ارتباط اقناعي.
2- منظور و كاربرد اين تأثيرگذاري و تغيير رفتار با توجه به هر دسته از مخاطبان(دوست، دشمن و بي طرف) است.
اهداف مورد نظر در عمليات رواني عبارتند از:
1- اهداف سياسي، نظير تبليغات فارسي راديوهاي غربي با هدف ايجاد تفرقه در جامعه اسلامي ايران
2- اهداف نظامي، نظير تبليغات دستگاه جنگ رواني يك واحد نظامي براس سست كردن انگيزه نبرد در نفرات نيروي مقابل
3- اهداف سياسي- نظامي، كه منظور از آن، اهدافي است كه جنبه هاي سياسي و نظامي در هم آميخته و نمي توان آن را در يكي از دو نوع جاي داد، نظير تبليغات زمان جنگ يك كشور براي كشور ديگر با هدف اعمال فشار بر تصميمات دفاعي رهبران آن.
تقسيم بندي عمليات رواني: الف- عمليات رواني استراتژيك و ب- عمليات رواني تاكتيكي
غير از تقسيم بندي فوق الذكر كه بر مبناي نوع هدف عمومي مورد تعقيب صورت گرفت، تقسيم بنديهاي ديگري نيز از عمليات رواني بعمل آورده اند. معمول ترين آنها، تقسيم عمليات رواني به عمليات رواني استراتژيك و عمليات رواني تاكتيكي است
الف) عمليات رواني استراتژيك
اين عمليات، عموماً براي پيشبرد اهداف گسترده يا درازمدت و در هماهنگي با طرح ريزي استراتژيك كلي طراحي شده و معمولاً داراي تأثيراتي درآينده دور است. مخاطبان اين عمليات را شهروندان و نظاميان دشمن كه خارج از منطقه جنگي بسر مي برند و همچنين كل جمعيت كشورهاي دوست، بي طرف، يا دوست دشمن ما (متعهدان دشمن) تشكيل مي دهد، نمونه اي از اين عمليات، فعاليتهاي تبليغاتي يك كشور براي پايين آوردن توليد صنعتي كشور حريف است.
مقاصد عمليات رواني استراتژيك عبارتند از:
1- تشريح خط مشي ها، اهداف و مقاصد سياسي كشور خودي براي مخاطبين و ارائه استدلالهاي پشتيباني از آن خط مشي ها و غيره.
2- ارتباط دادن و پيوند برقرار كردن بين آن سياستها و اهداف از يك طرف، و آرزوها و آرمانهاي مخاطبان هدف از طرف ديگر
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
راهبردهای مقابله


ارائه


سال


جوانان کشور


علیه


عملیات روانی


بررسی و تحلیل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مطالعۀ نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه

تحقیق درباره تحلیل وضعیت آب و هوای سال جاری و

مقاله احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در

انواع سالاد و سس و ترشیجات

دانلود پاورپوینت کاربرد مهندسی ارزش در صنعت نفت

اسلامى شدن دانشگاهها در نگاه امام خمينى 34 ص

مديريت ترافيك و كنترل آن 14 ص

دانلود کتاب شوهر آهو خانم pdf

تحقیق درباره گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

تحقیق درمورد ارزيابی ريسک بيمه تمام خطر پيمان