دانلود رایگان


تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، - دانلود رایگاندانلود رایگان تغذیه همواره برای انسان، از بدو خلقت زمانی که به صورت نیمه وحشی در غارها زندگی می­کرد تا به امروز که به کمک تکنولوژی، فضا را به سیطره خود در آورده­است

دانلود رایگان
تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات اکسیداتیو گوشت بعد از کشتار در جوجه¬های گوشتی...عنوان شماره صفحه
فصل اولکلیات و بررسی منابع
فصل دوم- مواد روش­ها
فصل سوم- نتایج و بحث
منابع 67
چکیده
). مکمل جیره­ای عصاره آویشن شیرازی در سطح 1 درصد و به مدت 42 روز منجر به افزایش معنی­داری در وزن نسبی تیموس شد (05/0P<). عصاره آویشن شیرازی در سطوح 5/0 و 1 درصد و در 21 روز ابتدایی از دوره پرورش جمعیت میکروبی اشرشیاکلی را کاهش و جمعیت لاکتوباسیلوس را افزایش دهد (05/0P<). کمترین میزان اشریشیا کلای و بیشترین میزان لاکتوباسیلوس مربوط به عصاره آویشن شیرازی در سطح 1 درصد و به مدت 42 روز بود (05/0P<). استفاده از عصاره آویشن شیرازی منجر به کاهش معنی­داری در غلظت TBARS پس از 2، 4 و 6 ماه ذخیره­سازی شد (05/0P<)، اما تأثیری بر میزان pH و درصد رطوبت گوشت نداشت (05/0P>).
کلمات کلیدی: ثبات اکسیداتیو گوشت- جمعیت میکروبی روده- جوجه­های گوشتی- عصاره آویش شیرازی- عملکرد
Abstract
Zataria multiflora bioss extract (ZMBE)], 2 and 3) basal diet plus 0.5 and 1 % of ZMBE for 42 days, 4 and 5) basal diet plus 0.5 and 1 percent of ZMBE for 14 days and 6and7) basal diet plus 0.5 and 1 percent of ZMBE for 7 days. Feed intake, weight gain and feed conversion ratio were recorded on weekly basis and at the end of each growth period. At the end of experiment (day 42), two birds per replicate were selected and slaughtered in order to investigate the effects of dietary treatment on carcass efficiency and carcass parts. On days 21 and 42, digesta samples from ileum of chick (sample per replicate) were taken for bacterial (E. coli and Lactobacillus) analyses. The susceptibility of meats to lipid oxidation was determined by measuring pH and TBARS level of thigh muscle during 2, 4 and 6 months storage periods. The results of this study showed that dietary ZMBE supplementation resulted in significant reduction in feed consumption during 0-21, 0-35 and 0-42 periods (P<0.05). ZMBE supplementation at the level of 1% for 42 days was significantly reduced feed conversion ratio compared to the other dietary treatments (P<0.05). ZMBE supplementation and its using time had no significant effect on the relative weights of carcass components (P> 0.05). Dietary use of ZMBE at the level of 1% for 42 days resulted in a significant increase in the relative weight of the thymus (P<0.05). ZMBE at the levels of 0.5 and 1% in the first 21 days of rearing period, reduced the population of Escherichia coli and increased Lactobacillus population. The lowest count for Escherichia coli and highest for Lactobacillus were belong to ZMBE at the level of 1% for 42 days (P<0.05). Using ZMBE led to significant reduction in the concentration of TBARS in the thigh meat after 2, 4, 6 months of storage (P< 0.05), but had no effect on pH and moisture contents of meat (P> 0.05).
Keywodrs: Broiler chickens, Intestinal bacterial populations, Oxidative estabilishof meat, Performance, Zataria multiflora boiss extract
مقدمه
1-1- گیاهان دارویی
1-1-1- اهمیت استفاده از گیاهان دارویی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تأثیر عصاره آویشن شیرازی


(Zataria Multiflora


عملکرد، جمعیت میکروبی روده


ثبات اکسیداتیو گوشت


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمونه درس پژوهی پنجم ابتدایی درس مطالعات اجتماعی

نمونه سوالات درس تحقیق در عملیات 1 کد 1218119

نرم افزاری که اقساط بانکی شما را محاسبه و مدیریت

دانلود مقاله و پروژه دالها

تشبیهات سخن در گفتار رایج انگلیسی همراه با معادل

تجدید آرایش شبکه های توزیع شعاعی به منظور کاهش

نقش نیروی انسانی در فرآیند کار

تحقیق اصلاحات در سازمان ملل متحد

تخم مرغ وفرآوری آن 43 ص

نقش نیروی انسانی در فرآیند کار